Početna

slobodne misli

Tokom proteklih 5 godina, blog „Slobodne misli“ se uglavnom bavio temama vezanim za kontrolu misli kod Jehovinih svedoka i sličnih religioznih sekti i organizacija. Svi dosadašnji članci su i dalje dostupni u kategoriji „Jehovini svedoci“, ali je vreme pokazalo da postoji potreba za šire i dublje razmatranje pitanja duhovnosti, vere i religije. Šta više, kontola misli i uma se može naći svugde oko nas, u školama, u društvu, u medijima, na poslu, pa čak i u porodici, a ako svoje misli oslobodite od ove kontrole, promenićete svet.

Upoznati sebe i razumeti sopstveno biće je put koji leži ispod svakog drugog puta kojim idemo u životu. U kojoj meri smo sposobni da taj put svesno sagledamo u mnogome zavisi od slobode misli i slobode življenja, nezavisno od spoljnjih uticaja koji manipulišu našim emocijama. Ne bi trebalo prevideti činjenicu da je sloboda pojedinca stvarna samo dok ne ugrožava slobode drugih ljudi, ali je takođe tačno da na ovoj našoj planeti postoji dovoljno prostora, u materijalnom i duhovnom smislu, za svako ljudsko biće da razvije svoju slobodu i da se raširi. U osnovi je moguće za svaku osobu da razvije svoje ljudske potencijale. Problem je u tome što smo izmanipulisani sopstvenim emocijama da se delimo, da budemo pohlepni, da mrzimo, da želimo stvari koje nas lišavaju sopstvene slobode. Od detinjstva smo navedeni da tražimo odgovore na pogrešnim mestima, da zalazimo u tuđe slobode, da sudimo i osuđujemo, da vladamo tuđim životima i osećanjima, da se uzdižemo, a upravo nas ta naša naginjanja vode u suprotnom pravcu od izvora vode života, koja teče iz ljudskog srca. Čak i naj savršenija obeležja ljudske prirode, kao što su umetnost i kreativnost, ispoljavamo kroz nadmetanja i prestiž, a u tom procesu smo ugušili samu svrhu ovih ljudskih potencijala. No, izleda da sve to nije slučajno. Možda bez tog mraka u kome se ljudsko srce nalazi, ne bi smo nikada videli svetlost sopstvene božanske prirode. Svetlost koja može da zasija u srcu svake osobe na ovoj našoj planeti, a ta svetlost je sloboda.

Samo nam je ljubav potrebna, reći će neki, ali nisu sve ljbavi iste. Ponekad mi se čini da će još puno vremena proteći pre nego što u potpunosti shvatimo koliko nam je zaista ljubav potrebna. Ne bilo koja i bilo kakva, već ona prava božanska, bezuslovna ljubav. Šta je to bezuslovna ljubav? Na to pitanje svako za sebe mora da potraži odgovor, ali je za sada dovoljno reći da  Bezuslovna ljubav ruši granice, predrasude, podele i uzdizanja. Bezuslovna ljubav nema ime, ni status, ni doktrinu i živi tamo gde reči prestaju da potoje.

U nastojanju boljeg sagledavanja i razumevanja ove bezuslovne ljubavi, „Slobodne misli“ će se u buduće baviti širim aspektom tema o duhovnosti, religiji i verovanjima.

Ž. Kikel